Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti naših korisnika prilikom korištenja Šalji Aplikacije od velikog je značaja za kompaniju Šalji d.o.o. (u daljnjem tekstu, “Šalji”)

Šalji sve korisnike aplikacije smatra partnerima s kojima surađuje u skladu sa dobrim poslovnim običajima, uz puno poštivanje domaće i strane legislative.

Ovo se partnerstvo ponekad odnosi i na korištenje ličnih podataka naših korisnika. Ovom Obaviješću o zaštiti privatnosti i ličnih podataka informiramo Vas o tome kako prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke, te kome ih otkrivamo i kako im možete pristupiti, promijeniti, ukloniti ili preuzeti.

Stoga Vas u nastavku detaljno informiramo o prikupljanju ličnih i anonimnih podataka, te svim relevantnim podacima u vezi sa vašim ličnim podacima.

Podaci koje prikupljamo

Podaci koje Šalji prikuplja i čuva na svojim serverima su samo oni podaci koji su potrebni radi korištenja Šalji aplikacije, kao i radi profesionalnih odnosa između Šalji doo i korisnika, te korisnika međusobno.

Određeni podaci mogu se u skladu da odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i odredbama GDPR-a smatrati ličnima, a takvi su: Ime i prezime, e-mail adresa, Broj telefona, Adresa stanovanja, IP adresa

Zaštita podataka svih korisnika Neovisno o tome što Šalji ima privatne i komercijalne korisnike, za zaštitu podataka i jednih i drugih poduzeli smo tehničke i organizacijske mjere, posebno protiv gubitka, manipulacije i neovlaštenog pristupa. Postupak zaštite podataka kontinuirano prilagođavamo tehničkom razvoju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Posebno značajnim smatramo istaknuti to da se osobni podaci naših korisnika pohranjuju uvijek i isključivo na dobrovoljnoj osnovi. To znači, samo onda kada nam naši korisnici, npr. u okviru registracije – izričito ustupe svoje lične podatke. Način ustupanja tih podataka podrazumijeva da svaki korisnik sam, dobrovoljno unese podatke o sebi prilikom registracije, a obim unesenih ličnih podataka ovisi isključivo o korisniku.

Šalji doo ne vrši obradu podataka korisnika, a svako prikupljanje podataka izvršeno je isključivo uz suglasnost i pristanak naših korisnika i služi isključivo da bi naši korisnici mogli koristiti opcije Šalji aplikacije.

Podatke naših korisnika nikada ne šaljemo trećima bez izričite suglasnosti korisnika, osim u zakonom propisanim uvjetima (na zahtjev ovlaštenih državnih organa i sl…)

POVLAČENJE SAGLASNOSTI

Svaki naš korisnik saglasnost može povući u bilo kojem trenutku bez roka i sa stupanjem na snagu odmah, klikom na akciju u aplikaciji.

Kako bismo osigurali da će Vaš zahtjev za povlačenjem ličnih podataka odmah stići na pravu adresu, za sve korisnike odredili smo poseban odjel u Društvu koji zaprima te zahtjeve.

Osim toga, korisnici imaju tehničku mogućnost da se uklone sa liste primatelja Newslettera, klikom na poveznicu koja se nalazi u svakom izdanju.

Registracija i kupovina online

Prilikom registracije na Šalji aplikaciji, svi naši korisnici trebaju unijeti određene podatke. Najznačajniji podatak u tom smislu je e-mail adresa korisnika i broj telefona.

Ostale podatke koji bi se mogli smatrati ličnima korisnik unosi isključivo ukoliko to želi. Šalji nikada neće prisiljavati svoje korisnike da unose adresu ili druge lične podatke, ali neke funkcionalnosti aplikacije neće biti dostupne u koliko su licni podaci neophodni za funkcionisanje.

Određene osjetljive informacije se kriptiraju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo osigurati da su osobne informacije naših korisnika van dosega neovlaštenom korištenju.

Podaci koje Šalji automatski prikuplja/ Korištenje kolačića (eng. Cookies)

Radi održavanja internetske stranice i osiguranja njezinog funkcionisanja Šalji koristi tehnologiju koja se obično naziva „kolačićima“ (cookies). Kolačići su male datoteke koje šaljemo na računar korisnika, a mi im kasnije možemo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni te koristiti, na primjer, Javascrípt tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima, korisnici našu stranicu mogu pretraživati bez poteškoća..

Kolačić je mala tekstualna datoteka, koja u sebi sprema Internet postavke naših korisnika. Gotovo svaka internetska stranica koristi ovu tehnologiju. Prilikom prve posjete korisnika nekoj stranici Internet preglednik svakog pojedinog korisnika tu datoteku skida na uređaj tog korisnika. Kod idućeg posjeta iste stranice na istom uređaju, kolačić a time i u njemu spremljene informacije šalje se natrag stranici koja ga je kreirala (First Party Cookie) ili na neku drugu stranicu kojoj pripada (Third Party Cookie). Time stranica saznaje da je na tom uređaju i u tom pregledniku već bila otvarana te ponekad prikazuje drugačiji sadržaj nego prilikom prvog posjećivanja.

Naznačavamo da ova tehnologija nema nikakve veze sa stranicom Šalji, odnosno predstavlja platformu koja pomaže i korisnicima i Šalji, ali Šalji nije autor kolačića, niti odgovara za ovu platformu.

Najveći dio kolačića koji mi koristimo brišu se automatski sa uređaja naših korisnika na kraju pregledavanja u pregledniku („Session-Cookies“).

Uz to koristimo i kolačiće koji i nakon prekida sesije i dalje ostaju na uređaju našeg korisnika. Najčešći razlog je da bi poboljšali vaše iskustvo sa stranicom te prilagodili prikaz Vašim potrebama i time optimirali vrijeme učitavanja stranice. Ove podatke nije moguće povezati sa pojedinačnim korisnikom jer se prikupljaju isključivo anonimno.

Otvaranjem naših stranica podaci koji se obrađuju preko kolačića su:

anonimizirana forma IP-adrese uređaja koji šalje zahtjev, datum i vrijeme učitavanja odnosno zahtjeva

naziv učitane stranice odnosno datoteke, ID sesije, Referrer-URL (poveznica na stranicu, s koje je učitana ova stranica), količina prenesenih podataka, web preglednici koje je korisnik koristio uključujući verziju web preglednika, operacijski sustav kojeg je korisnik koristio

Third-Party Cookies

Na ovim stranicama integrirani su i sadržaji trećih strana. Te treće strane mogu teoretski postaviti kolačiće za vrijeme korištenja naših stranica i time dobiti informacije da je korisnik otvorio neku od naših stranica. Molimo korisnike da posjete stranice trećih strana kako bi saznali više o korištenju kolačića sa njihove strane.

Analitički partneri:

Da bi ste bolje razumeli kako koristiti našu platformu, radimo sa raznim analitički partnerima. Ovim partnerima za analitiku dozvoljavamo da koriste kolačiće, SDK-ove i druge srodne tehnologije:, Google analytics

Postavke kolačića

Internet preglednik svakog našeg korisnika može se podesiti tako da kolačići budu prihvaćeni samo uz iziričitu suglasnost ili da budu u potpunosti odbijeni. Ovdje moramo upozoriti da se može desiti da bez korištenja kolačića područja ili pojedini dijelovi stranica funkcioniraju ograničeno odn. da ih uopće nije moguće koristiti.

Neophodni kolačići omogućuju pretraživanje internetske stranice i korištenje njezinih neophodnih funkcija.

Kolačići učinkovitosti prikupljaju anonimne informacije o stranicama koje posjećuješ. To nam govori koje su ponude najpopularnije i što korisnike na našoj stranici zanima.

Funkcijski kolačići pamte tvoje odabire i poboljšavaju sljedeće posjete stranici.

Oglašivački kolačići omogućuju dijeljenje i slanje informacija drugim internetskim stranicama koje bi ti mogle biti važne.

Kolačićima spremljenima na računaru korisnika možemo pristupiti kad korisnik posjeti Šalji.

Implementiranje dodataka za društvene mreže (Social Plugins)Facebook

Izrazito je važno da sve naše korisnike upoznamo sa načinom dijeljenja podataka putem društvene stranice Facebook.

Kao i sve internetske stranice današnjice, i Šalji ima svoju stranicu na facebooku.

ZA KRAJ

Na kraju ove obavijesti želimo još jednom istaknuti da svi korisnici podatke unose dobrovoljno, da imaju pravo da ih obrišu sami ili da od nas zatraže da to učinimo i mogu biti sigurni da ne obrađujemo njihove podatke radi postizanja dobiti. Nadamo se da su ova tri osnovna pravila dovoljna za uspješnu i dugotrajnu saradnju i ugodno korištenje sadržaja Šalji.

Sa bilo koje tačke na planeti sigurna kupovina roba i usluga u Bosni i Hercegovini

ili koristite našu web aplikaciju
Web App Icon Salji web app
Kontakt
  • Džidžikovac 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • info@salji.org