Koje kartice mogu koristiti za plaćanje putem Salji.org?

Salji.org omogućava plaćanje putem MasterCard, Maestro, i Visa kartica izdatim od bilo koje banke.