Koje kompanije prihvataju uplate putem Salji.org sistema?

Salji.org sistem je otvoren za sve kompanije iz BiH. Putem našeg sistema možete plaćati bijelu tehniku, računarsku opremu, namještaj, građevinski materijal, automobilsku opremu, hotelske usluge, i mnoge druge. Za detaljniju listu kompanija čije robe i usluge možete plaćati kroz Salji.org posjetite našu stranicu “Partneri”.